رزومه

رزومه

رزومه

الف) مشخصات فردی

نام: احسان

 نام خانوادگی: زررخ

پست الکترونیکی:      zarrokh@ut.ac.ir             

 

ب) سوابق تحصیلی

رتبه 77 کنکور سراسری در سال 1382

کارشناسی حقوق با معدل 18/39

کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی با معدل 17/61

رساله کارشناسی ارشد با عنوان "جرم شناسی در فضای مجازی" به راهنمایی دکتر نجفی ابرندآبادی با نمره عالی 19/5

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

  

پ) سوابق پژوهشی و تدریس؛ اهم موارد:

 1. پژوهشگرهمکار در پروژه ترجمه "دایره‌المعارف دولت دیجیتالی" در دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از 1387 تا 1388
 2. پژوهشکر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمیته حقوق فناوری 1388 تا 1390.
 3. مدرس دو کارگاه آموزشی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام در تیرماه 1388.
 4. مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کرمانشاه از 1388.
 5. مدرس موسسه آموزش های آزاد جهاد دانشگاهی کرمانشاه از 1390.
 6. مدرس دانشگاه رازی از 1395.

 

ت) سوابق شغلی)

 1. وکیل پایه یک دادگستری
 2. مسئول کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
 3. نماینده کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام در کمیسیون انفورماتیک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران از 1387
 4. دبیر سابق کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
 5. مسئول کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
 6. عضو کمیته پژوهش و راهبرد کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
 7. پژوهشگرهمکار در پروژه ترجمه "دایره‌المعارف دولت دیجیتالی" در دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از 1387 تا 1388
 8. پژوهشکر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمیته حقوق فناوری 1388 تا 1390
 9. مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کرمانشاه از 1388
 10. مدرس موسسه آموزش های آزاد جهاد دانشگاهی کرمانشاه از 1390

        

ث) همایش‌ها و سخنرانی‌ها (اهم موارد):

 1. سخنرانی در کنگره بین المللی حقوق پزشکی (حقوق بیماران)، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، کیش، اسفند ماه 1389.
 2. همایش ژنتیک، حقوق، اخلاق، روانشناسی، انجمن اخلاق زیستی، پژوهشگاه جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، آبانماه 1389.
 3. دبیر اجرایی کارگاه آموزشی «بررسی قانون جرایم رایانه ای» کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام، آبانماه 1388.
 4. دبیر اجرایی همایش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر دولت، کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام، آذرماه 1389.
 5. سمپوزیوم بین المللی جرم شناسی استکهلم، سوئد، دانشگاه استکهلم، 2008.
 6. سمپوزیوم بین المللی جرم شناسی استکهلم، سوئد، دانشگاه استکهلم، 2011.
 7. کارگاه آموزشی انعقاد قراردادهای دولتی، پردیس قم دانشگاه تهران، اردیبهشت 1384
 8. همایش حقوق مالکیت صنعتی، نقد و بررسی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری؛ اردیبهشت ماه 1391

 

ج) تألیف و ترجمه(اهم موارد):

 1. تألیف کتاب جرم شناسی در فضای مجازی، در دست چاپ.
 2.  ترجمه کتاب دانشنامه جرایم سایبری، در دست چاپ.
 3. عضو گروه مترجمان، ترجمه مقالاتی از بخش نخست «دایره‌المعارف دولت دیجیتالی» (مشتمل بر 5٠ مقاله)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ ١٣٨٧؛

  

چ) مقالات و گزارش‌های کارشناسی

        مقالات فارسی

 1. گزارش کارشناسی با عنوان موقعیت سنجی قانونی و نیازسنجی تقنینی در زیست فناوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آذرماه 1389.
 2. ، وکالت و تبلیغ،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان، شهریورماه 1389
 3. از قانون ایمنی زیستی تا قانون جامع زیست فناوری،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان مهرماه 1388
 4. آیا آراء محاکم عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف قطعی هستند؟،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان شهریورماه 1388
 5. آ…ه،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان مردادماه 1388
 6. نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان تیرماه  1388
 7. کانون و کمیسیون،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان خردادماه 1388
 8. هنر فراموش شده،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان اردیبهشت ماه 1388
 9. لایحه قانون وکالت، بازگشت به قانون وکالت 1315،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان دی ماه 1387
 10. نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی،فصلنامه کانون وکلای کرمانشاه،شماره 15،14، 1386
 11. نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی(مواد 651-660-702-703)،فصلنامه کانون وکلای کرمانشاه،شماره 19،18، پائیز و زمستان 1387.
 12. ساختار و آیین دادرسی دادگاه اروپایی حقوق بشر،فصلنامه گواه دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 10، 1386
 13. معاونت خاموش، مجله تعالی حقوق، دوره نخست، شماره 23،24، 1386، دادگستری خوزستان.
 14. جرم و ارتباط از راه دور، فصلنامه گواه، دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 13، پائیز 1387
 15. نگرشی نو در جایگاه ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه،ماهنامه دادرسی شماره 72، بهمن و اسفند 1387.
 16. حمایت از محیط زیست در فقه و حقوق موضوعه،مجله دادگستر،شماره 36، آذر و دی 1388.
 17. راهبرد دادستان دادگاه کیفری بین المللی در موضوع دارفور، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره دوم، آذر و دی 1388
 18. «نیم‌نگاهی به ذهن هکرها: آیا نظریه‎های جرم‎شناسی می‎توانند هک‎کردن را تبیین کنند؟» (ترجمه)، از مجموعه مقالات حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (نکوداشت‌نامة مرحوم استاد محمدحسن دزیانی)، معاونت حقوقی و توسعة قضایی قوة قضائیه، تابستان ١٣٨٨؛
 19. موقعیت سنجی تقنینی در قلمرو ژنتیک، همایش ژنتیک، حقوق، اخلاق، روانشناسی، انجمن اخلاق زیستی، آبان 1389
 20. ضرورت جرم انگاری در حوزه جرایم علیه بیماران، سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی(حقوق بیماران)، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، اسفند 1389
 21. حق بیماران بر بهره مندی از قانونگذاری حمایتی در حوزه ژنتیک، کنگره بین المللی حقوق پزشکی(حقوق بیماران)، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، اسفند 1389
 22. جرایم مخابراتی، مجله حقوقی دادگستری (علمی،پژوهشی)، شماره 69، بهار 1389
 23. راهبردهای پلیس در پیشگیری از قتل های ناموسی، مقاله مشترک با سید سجاد کاظمی، فصلنامه  مطالعات پیشگیری از جرم (علمی،ترویجی)، شماره 15، تابستان 1389.
 24. بزه دیده شناسی سایبری، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 64، پائیز و زمستان 1389.
 25. بررسی بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق (علمی،پژوهشی)، سال ششم، شماره  22، زمستان 1389
 26. جهانی شدن و تاثیر آن بر محاکم و دیوان های بین المللی، مجله دادرسی شماره 84، بهمن و اسفند 1389
 27. تصرف عدوانی در فضای سایبر؛ پیشگیری یا درمان؟ مجله تعالی حقوق،سال سوم، شماره 8،9، بهمن و اسفند 1389
 28. پیشگیری از بزه دیدگی سایبری، مشترک با دکتر محمود مالمیر، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 17، زمستان 1389.
 29. وضعیت شرط عدم یا تحدید مسئولیت در حقوق ایران، مجله دادگستر، شماره 44، مرداد و شهریور 1390
 30. نگرشی در باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی، ماهنامه دادگستر، شماره 45، مهر و آبان 1390.
 31. مفاهیم قصد در حقوق کیفری آلمان، ترجمه مشترک با سید سجاد کاظمی، مجله تعالی حقوق، شماره 11، خرداد و تیر 1390.
 32. انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران، مشترک با اصلان ویسی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بابل (علمی – پژوهشی)، شماره 28، تابستان 1391
 33. اتحادیه: هست ها و بایدها، خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، شماره  67، بهمن 1390
 34. تاثیر رسانه ها بر فرآیند دادرسی کیفری، خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، شماره  68، اسفند ماه 1390
 35. سر نی!؛ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان؛ شماره 72، تیرماه 1391
 36. مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از نام های دامنه صنعتی در نظام تقنینی ایران، انگلستان و آمریکا؛ همایش حقوق مالکیت های صنعتی، اردیبشت ماه 1391
 37. تبلور قاعده انصاف در اصل فردی کردن مجازات ها، مجله تعالی حقوق، شماره‌های شانزدهم - هفدهم|فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر 1391
 38. پیشگیری انتظامی از جرایم سایبری، همایش ملی پیشگیری انتظامی از جرم، دانشگاه علوم انتظامی، اسفندماه 1393

 39. پلیس و حمایت از حقوق شهروندی در مقام ضابط دادگستری، همایش ملی نظم و امنیت، دانشگاه علوم انتظامی، 1394

 40. گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هفته نامه صوراسرافیل، 1394/4/13

 41. وکالت و تبلیغ: هست ها و باید ها؛ هفته نامه صوراسرافیل 1394/5/4

 42. گذری بر انتخابات هیات مدیره کانون، هفته نامه صوراسرافیل

 43. مدیریت رفتار سازمانی در کانون های وکلا، هفته نامه صوراسرافیل 1394/6/28

 44. ضرورت بازگشت به خویشتن، هفته نامه صوراسرافیل  1394/7/18

 45. شرط نتیجه باطل و آثار آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، مشترک با اصلان ویسی، دو فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق - شماره 32,دوره نهم ‍‍‍پاییز و زمستان 1394

 46. بررسی جنبه های کیفری ناظر بر تحقیقات و تولیدات ژنتیکی، چهارمین همایش بین المللی حقوق پزشکی، آبانماه 1395

 

مقالات لاتین

 IranianJudicialSystem (Court’s Structure(New York law schoolE-journal2007

 PracticalConcepts in Contract Law, SSRN, 2007.

 CrimesAgainst the Person's, SSRN, 2007.

PrivateRelations in Iranian Islamic Civil Code, SSRN, 2007.

 CaseStudy in Iranian Criminal System, SSRN, 2008

 Increase in Crime. Role of Media: Case Study inIran،Stockholm Criminology Symposium    2008

 IranianLegalSystem and Human Rights ProtectionNew York law school E-journal2009

 Islamic Financing Arrangements Used in Islamic Banking،Islamic Banking: The New Dynamics (book)   September, 2009.

 IranianIslamicBanking،European Journal of Law and Economics, (ISI) Volume29, Number2, 2010

  Organizedcyber crime with an approach to Iranian legal system, Stockholm CriminologySymposium2011

Manipulation and Distortion in Literal and Artistic Works Under Iranian Criminal Law: Criminological Study, Mahmud malmir, Ehsan Zarrokh, mian aghamir, Forensic Research & Criminology International Journal, Volume 1 Issue 4, December 2015

 

مقالات منتشره به صورت آن لاین (اهم آنها)

1. نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری، پورتال جامع علوم انسانی

2. ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران، پورتال جامع علوم انسانی

3. ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه، پورتال جامع علوم انسانی

4. صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری، پورتال جامع علوم انسانی

5. صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، پورتال جامع علوم انسانی

6. سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی، پورتال جامع علوم انسانی

7. جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟، پورتال جامع علوم انسانی

8. تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار، پورتال جامع علوم انسانی

9. اهدای جنین از نظر فقهی و قانونی، پورتال جامع علوم انسانی

10. نقد قانون چک مصوب 1382، بانک مقالات فارسی

11. ضرورت نظارت بر جامعه مجازی وکلا

 

ح) عضویت در مجامع علمی

                 1. عضو هیات تحریریه فصلنامه کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام.

                  2. عضو داور مجله Crime, Law and social change

                  3. عضو داور مجله Asian journal of criminology

                  4. عضو داور مجله The International Journal of Law and Information Technology  

                  5. عضو داور مجله Journal of Family Violence

خ) مصاحبه ها

1. قانون جمع آوری تجهیزات ماهواره ای خلاف حقوق شهروندی است، مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، 30/3/1390

2. همایش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بردولت درکرمانشاه برگزارشد، مصاحبه با ایرنا، 8/9/1389

3. تعیین نرخدیه نباید تابع تصمیم گیریهای شخصی و لحظه ای باشد، مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، 11/3/1390

4. منع صریح قانون برای تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی وجود ندارد، مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، 21/4/1390

5. مجازات های اعدام باید در ملا عام صورت گیرد ؟/فقها و حقوقدانان چه می گویند؟ مصاحبه با خبرآنلاین، 23/7/1390

6.تلویزیون خصوصی؛ آری یا خیر؟ مصاحبه با روزنامه حمایت، پنج شنبه 27/5/1390

7. قانون‌گریزان خود را قانون‌گریز نمی‌دانند، مصاحبه  با خبرگزاری ایسنا، 20/12/1390

8. بیکاری، عقده های روانی و پوشش نامناسب زنان زمینه های اصلی ایجاد مزاحمت هستند، مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، 13/9/1391

9. اقدام عملی برای حبس زدایی صورت نگرفته است، مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، 9/11/1391

10.  از تخریب «وکیل» در سریال «زمانه» تا بالی برای پرواز فرشته! مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، 6/12/1391