شماره ۶۹ مجله حقوقی دادگستری منتشر شد بهار ۱۳۸۹

شماره ۶۹ مجله حقوقی دادگستری منتشر شد بهار ۱۳۸۹

شماره ۶۹ مجله حقوقی دادگستری منتشر شد
بهار ۱۳۸۹در این شماره می خوانیم:


طبقه‌بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی؛ جایگاه تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده
احمد حاجی ده‌آبادی ص ۹

جرایم مخابراتی
احسان زررخ ص ۳۷

جایگاه بزه‌دیده در تعیین کیفر و اعمال آن
کیومرث کلانتری، فاطمه ذبیح الله‌زاده ص ۸۱

جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری
سعید محسنی ص ۹۵

اوصاف اسناد براتی در نظریه‌های حقوقی
مهدی عبدالمالکی ص ۱۱۷

به نقل از سایت مجله حقوقی دادگستری
www.jlj.ir